Chuyên mục: Fastinven

F-PO đổi tên part nhanh trong thiết kế máy với Inventor.

F-PO đổi tên part nhanh trong thiết kế máy với Inventor. Đổi tên các chi tiết thiết kế gia công máy theo tên dự án mới theo quản lý của công ty. (tham khảo quy trình thiết kế máy với Inventort tại đây) Đổi tên chi tiết gia công và bản vẽ trong môi trường Assembly.

Hướng dẫn cài đặt Inventor-Fastinven

Trong quá trình thiết kế máy với Inventor, chúng tôi nhận ra với những tính năng hiện có thì việc thiết kế máy tự động hóa gặp rất nhiều khó khăn: Khó khăn rất lớn ở chổ thay đổi tên file 3D của sản phẩm mua đã được downlad từ nhà sản xuất theo cấu hình

F-Properties (Fastinven) thay đổi iproperties inventor

Thay đổi iproperties inventor bằng nhập nhanh Title, Material và Treament theo danh sách hay sử dụng cho file Part. Title: nhập tên chi tiết xuất bản vẽ gia công Part. Material: nhập vật liệu hoặc chọn vật liệu trong danh sách thường dùng bên dưới. Nhập tên vật liệu đúng tên theo thư viện

F-Get (Fastinven) hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

A-Get: giúp copy file từ thư mục F-Center vào thư mục Library  của Project trong thiết kế máy với Inventor . Thư mục A-Center được cập nhật file bằng việc lưu file với công cụ F-Save. Nếu chưa có thư mục F-Center được tạo tự động với công cụ F-Center.  Company: Nhập tên công ty  hoặc chọn từ danh sách

F-Save (Fastinven) hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

F-Save: Lưu file với tên được định dạng theo mẫu Keyword Title (Company). Tên được thay đổi theo danh sách hay dùng nên tránh được việc sai chính tả khi nhập tên và thao tác đổi tên nhanh giúp thiết kế máy nhanh với Inventor. Keyword: lấy tự động theo tên file 3D có sẵn và