Trong quá trình thiết kế máy với Inventor, thông thường chúng ta thực hiện quy trình như sau: Nhận thông tin yêu cầu thiết kế từ khách hàng-> thiết kế sơ bộ và báo giá -> khách hàng đặt hàng tiến hành thiết kế chi tiết (3D và bản vẽ)-> gia công và mua linh