Chuyên mục: Other

F-Center, F-List hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

F-Center Lưu file về thư mục F-Center khi chọn công cụ trên Tab Advance Tools hoặc công cụ thực thi khi đóng file đã được lưu theo định dạng với công cụ F-Save. Tạo database các thiết bị mua sử dụng cho dự án khác. Tham khảo công cụ F-Save tại đây. Chọn Yes nếu muốn