F-Center, F-List hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

F-Center

Lưu file về thư mục F-Center khi chọn công cụ trên Tab Advance Tools hoặc công cụ thực thi khi đóng file đã được lưu theo định dạng với công cụ F-Save. Tạo database các thiết bị mua sử dụng cho dự án khác.

Tham khảo công cụ F-Save tại đây.

Chọn Yes nếu muốn lưu về F-Center.

Tạo database các thiết bị mua

F-List

Liệt kê số lượng chi tiết được sử dụng trong file assembly và lưu ở định dạng projectname.xlsx.

Thực hiện chức năng này trước khi thực hiện chức năng F-TitleBlock.

Xem cách sử dụng F-TitleBlock tại đây.

Tham khảo bài Bộ hiển thị áp suất, bộ điều khiển áp suất  trong thiết kế máy.

Các bình luận

Bình luận

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *