F-Get (Fastinven) hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

thiết kế máy với Inventor
Hình 1: F-Get copy sản phẩm từ nhà sản xuất.

A-Get: giúp copy file từ thư mục F-Center vào thư mục Library  của Project trong thiết kế máy với Inventor .

Thư mục A-Center được cập nhật file bằng việc lưu file với công cụ F-Save. Nếu chưa có thư mục F-Center được tạo tự động với công cụ F-Center. 

Company: Nhập tên công ty  hoặc chọn từ danh sách công ty thông dụng.

File Name: nhập keyword của sản phẩm cần tìm vào ô text , hoặc chọn tên gọi thông dụng của sản phẩm ở danh sách hay sử dụng. Mặc định chọn ALL.

Danh sách bên dưới sẽ tự động liệt kê tất cả sản phẩm có liên quan đến từ khóa đã chọn.

Chọn sản phẩm cần copy. Sau đó chọn copy để hoàn thành.

Trường hợp chọn CompanyCOMMON PART  chương trình sẽ chuyển qua chế độ copy file thường dùng. Chọn thư mục đích để copy file. Nếu chưa có thư mục nào hiển thị trong danh sách thì chọn New Folder để tạo thư mục mới.

Check vào mục Add to Assembly để add file sẽ copy vào môi trường Assembly hiện hành.

Thực hành: thiết kế máy với Inventor

Tạo file assembly mới.

Download folder Common Part sau đó copy bỏ vào folder F-Center, nếu báo đã tồn tại folder thì chọn chép đè lên để cập nhật file mới nhất.

Chọn công cụ F-Get

Mục Company: nhập Common Part hoặc chọn ở danh sách bên dưới.

Sau khi chọn nhà cung cấp ta sang mục File Name. Chọn chi tiết tên Base 01 ở danh sách liệt kê của File Name. kiểm tra chi tiết có đúng như chúng ta cần không ở ảnh hiển thị phía dưới.

Kiểm tra mục Add to Assembly đã check hay chưa, nếu chưa thì check mục này.

Chọn Folder chứa chi tiết cần copy, nếu chưa có folder trong danh sách thì chọn nút new folfer để tạo folder mới. Tên folder sẽ được tạo tự động theo tên Project (cách tạo Project tham khảo link).

Ví dụ: Tên project AT001A00 => tên folder AT001B00

Chọn copy để copy chi tiết về folder đã chọn.

Tiếp theo copy sản phẩm mua từ nhà cung cấp.

Mục Company: nhập hoặc chọn nhà cung cấp IAI (chưa có nhà cung cấp có thể down ở đây)

Chọn sản phẩm RCA2-GS3NA-I-10-4-30-A1-P-B ROBOCYLINDER (IAI). Bạn có thể chọn nhà cung cấp khác hoặc sản phẩm bất kỳ không nhất thiết chọn giống.

Chọn copy.

Ta đã tạo xong file assembly với chi tiết base 01 và chi tiết mua.( Để lưu chi tiết mua vào công cụ F-Get tham khảo ở đây.)

Quy trình thiết kế máy với Inventor tham khảo tại đây

Khi thiết kế máy cần linh kiện điện tham khảo thêm bài viết:

Cảm biến tiệm cận, cảm biến từ – proximity.

Các bình luận

Bình luận

2 Comments

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *