F-PO đổi tên part nhanh trong thiết kế máy với Inventor.

F-PO đổi tên part nhanh trong thiết kế máy với Inventor.

Đổi tên các chi tiết thiết kế gia công máy theo tên dự án mới theo quản lý của công ty. (tham khảo quy trình thiết kế máy với Inventort tại đây)

Đổi tên chi tiết gia công và bản vẽ trong môi trường Assembly. Đổi tên theo thứ tự chọn chi tiết 3D trên file 3D Assembly. Nếu chi tiết 3D đã có bản vẽ thì công cụ sẽ đổi bản vẽ chi tiết theo tên chi tiết 3D mới và đồng thời copy chi tiết 3D và bản vẽ vào folder mới.

Lưu ý: trước khi đổi tên cần xác nhận chi tiết 3D cũ và bản vẽ có giống tên nhau hay không, nếu không trùng inventor sẽ không hiểu bản vẽ là của chi tiết đó nên công cụ sẽ không đổi và copy bản vẽ theo chi tiết sang folder mới.

Ví dụ: folder AT191018B00 (AT191018B01.ipt, AT191018B01.idw) -> folder AT001B00 (AT001B01.ipt, AT001B01.idw)

  • Part Folder: nhập tên folder chứa chi tiết 3D và bản vẽ của các cụm con.
  • Group Part Folder: nhập tên folder mới.
  • No Part: số thứ tự của Part sẽ đổi tên. Tự động tăng đần khi đổi nhiều Part.
  • Kiểm tra mục Subject có đúng theo yêu cầu. Nếu chưa đúng tăng hoặc giảm mục length. Chọn Setting chọn Tab Subject để cài đặt nâng cao.
  • Bỏ check ở mục Visibility và Enable để ẩn Part sau khi đổi tên.(Tùy theo nhu cầu sử dụng có thể bỏ tick hoặc không.)

thiết kế máy với Inventor

Thực hành

Mở file A191018B00.iam

Chọn công cụ F-PO

Mục Part Folder: nếu đang trống hoặc tên khác thì tiến hành nhập là Part.

Group Part Folder: nhập tên folder mới theo tên Project là AT001B00.

No Part: bắt đầu là 1, nếu đã có file 3D đã được đổi tên trước đó thì công cụ tự động tính số thứ tự không trùng với thứ tự đã có.

Check mục Enabled, bỏ check mục Visibility như hình.

Chọn chi tiết A191018B05.ipt trong file lắp A191018B00.iam. Nếu muốn chọn chi tiết khác thì chọ dấu mũi tên và chọn lại.

Chọn Apply để đổi tên, No Part sẽ tự động tăng số thứ tự.

 

Chọn linh kiện trong thiết kế máy với Inventor tham khảo bài viết Cảm biến quang điện

Các bình luận

Bình luận

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *