F-Save (Fastinven) hỗ trợ thiết kế máy nhanh với Inventor

thiết kế máy nhanh với Inventor
Hình 1: F-Save đổi tên và lưu Part.

F-Save: Lưu file với tên được định dạng theo mẫu Keyword Title (Company). Tên được thay đổi theo danh sách hay dùng nên tránh được việc sai chính tả khi nhập tên và thao tác đổi tên nhanh giúp thiết kế máy nhanh với Inventor.

  • Keyword: lấy tự động theo tên file 3D có sẵn và có thể nhập chỉnh sửa.
  • Title: nhập tên gọi phổ thông của sản phẩm, hoặc chọn theo danh sách mẫu.
  • Company: nhập tên nhà sản xuất, hoặc chọn theo danh sách mẫu.
  • Cost: nhập giá thành sản phẩm và đơn vị tiền tệ.
  • Number Part : nhập số Part lớn hơn 1 để tạo file As Số part bằng 1 chỉ tạo file part.

Chọn Save để tiến hành lưu file.

Lưu ý: khi file thực thi là Part tính năng Number Part mới thực thi, còn Assembly tính năng này sẽ ẩn vì không cần chọn tạo file Part hay Assemly như trên.

Thực hành:

thiết kế máy nhanh với Inventor
Hình 2 : F-Save đổi tên và lưu Assembly

Mở file MGPL12-50Z-M9BVL.SAT download từ nhà cung cấp SMC. (cách mở nhanh từ file rar, zip xem tham khảo video)

Chọn Multi-body part sau đó chọn OK như hình bên dưới.

Chọn công cụ F-Save trong Panel Fastinven.

Với mục đầu tiên File Name: mục này sẽ tự cập nhật khi ta tiến hành các mục dưới nên không thao tác gì ở mục này. Trường hợp đã thao tác các mục dưới mà vẫn muốn thay đối tên file thì nhâp và chỉnh sửa ở mục này. Ta thao tác mục dưới như sau:

Chỉnh sửa mục Keyword nếu mã sản phẩm không đúng hoặc chưa đầy đủ, do công cụ tự động nhập ô này theo tên file. (một số nhà cung cấp tên file download hay lỗi như Keyence, Omron, Hiwin…)

Mục Name nhập vài ký tự đầu của tên sản phẩm, công cụ sẽ tự động liệt kê những tên gần đúng theo ký tự đã nhập. Chọn tên có trên danh sách để nhập nhanh phần tên. Có thể nhập đầy đủ tên nếu tên không có trong danh sách liệt kê hoặc không thích chọn trong danh sách liệt kê.

Tiếp theo đến mục Company thực hiện tương tự như mục Name để nhập tên nhà cung cấp.

Ở mục Cost chúng ta nhập giá sản phẩm từ nhà cung cấp nếu có và đơn vị tiền tệ để tiện cho việc tính toán giá máy khi thiết kế.

Xuống phía dưới ta có mục Number Part, ở mục này chúng ta tăng số lượng part lên 2 hoặc nhập giá trị 2 để tạo file assembly. Công cụ sẽ tự động check ở mục Make Folder bên phía trái để tạo foder chứa file assembly và part con của file assembly. Nếu không muốn tạo folder chứa file assembly chúng ta bỏ check mục này.

Tương tự mục Library Center công cụ mặc định check mục này để sau khi chọn nút Save công cụ sẽ đổi tên sản phẩm giống mục File Name. Và khi tắt file vừa Save công cụ sẽ hiện thông báo có lưu file về thư viện tổng hay không. Chọn Yes để lưu, nếu không muốn lưu thì chọn No.

Lưu ý quan trọng khi tạo file assembly bằng cách nhập ở mục Number Part giá trị lớn hơn 1 thì file assembly được tạo ra có số lượng file part con giống nhau bằng giá trị nhập, chúng ta tiến hành chỉnh sửa và lắp ráp các part con theo đúng chức năng. Chọn Save để lưu. (Save của inventor chứ không phải F-Save)

Cuối cùng chọn nút Save để kết thúc thao tác.

Chúng ta đã hoàn thành việc đổi tên lưu file về Library của dự án và lưu file về thư viện tổng. Ta thấy file assembly được tạo chỉ với 2 part con nên đơn giản hơn so với những phương pháp hiện có. Giúp thiết kế máy nhanh với Inventor. Tham khảo chi tiết hơn với Video bên dưới.

Khi thiết kế máy cần linh kiện điện tham khảo thêm bài viết:

Nút nhấn tự giữ, nút nhấn dính.

Nút nhấn khẩn cấp – Emergency.

Từ khóa : thiết kế máy nhanh với Inventor, thiết kế máy nhanh với Inventor

Các bình luận

Bình luận

One Comment

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *